9 de febrer de 2013

Raons i finalitats de l'ensenyament de la justícia

Avancem amb el català: 30 anys treballant per la llengua

La nostra proposta no tracta en absolut de formar juristes, sinó
de formar ciutadans i ciutadanes coneixedors dels seus drets i
de les seves obligacions i del sistema jurídic del nostre país,
persones responsables i compromeses amb el funcionament
de la democràcia i la llibertat. Es tracta de crear en els nois i
les noies una consciència dels drets i responsabilitats que fan
possible la democràcia i fer-los comprendre que les lleis són
necessàries i beneficien a tota la societat.

(fragment)

Ensenyar i aprendre la justícia, 2010