25 de març de 2013

Llum i tu, I

La llum cau a cabassos
de la cúpula de cristall
més alta.
Arbres, ocells, ulls,
finestres
clouen les parpelles encegades.
Reverberen els fulls
blancor infinita que enlluerna
les paraules.

Maria Josep Escrivà. Remor alè. 1993