23 d’abril de 2013

La cultura com a espai de participació (1)


Les polítiques comunicatives són un aspecte de
les polítiques culturals. I, de la mateixa manera
que, com més va més, la qualitat de la democràcia
depèn de la qualitat dels sistemes de comunicació,
el progrés social dependrà de la importància i la
qualitat de les polítiques culturals.


(Fragment)


Enric Marín i Joan Manuel Tresserras. 
Cultura de masses i postmodernitat, 1994