11 de maig de 2013

Descobrir la vida


Monument  a Jacint Verdaguer (Barcelona)
Creus té la gosadia de reivindicar les emocions significatives,
desinteressades i subtils, que tenen un paper absolutament
bàsic a les nostres vides. En primer lloc, són el ciment que
ajuda a unir els fragments de la nostra existència. En segon
lloc, són l'element que humanitza la nostra raó i la nostra
consciència moral. En tercer lloc, les emocions ens treuen
del clos tancat del nostre ego i construeixen els ponts que
ens vinculen amb el món que ens envolta.

(fragment)

D. Sam Abrams
Sant Cugat del Vallès, tardor del 2005, dins,

Ricard Creus. Cada dia un dia, 2006
Barcelona, 11 de maig de 2013