22 de juny de 2013

10 Competència


- Saber els propis límits
- Dominar una àrea del saber
- És la principal font de generació de confiança

(Fragment)

Els deu valors de l'emprenedoria

Maria Batet ; Francesc Torralba.
El valor d'emprendre : el futur és d'ells, 2011