22 de juny de 2013

El "Canigó", poema ideològic

bicing-girl per Teresa Grau Ros
Sens dubte, el Canigó és una prodigiosa maquinària poètica de
precisió, que assoleix els seus moments més brillants en els
cants centrals, però, a la vegada, és una autèntica maquinària
ideològica, que culmina en els dos darrers i l'epíleg.


(Fragment)


Joaquim Molas, dins,

Jocs florals de Barcelona :  
any CXXVIII de la seva restauració, DL 1987