17 de juliol de 2013

Per als amics de "Mostra"

Catalunya vol viure en llibertat i amb dignitat
Contempleu a poc a poc,
en velles xilografies,
segles morts, cendrosos dies,
un allunyat món barroc
i senzill alhora, foc
secret, claror tancada:
s'alçaran a la callada,
tot de sobte, del caliu,
flames, llum, l'art sempre viu
molt al fons de la mirada.

Salvador Espriu.