30 d’agost de 2014

Tema amb variacions - V -

Vas donar tot el perfum,
oh rosa, al florir de l'alba.
El jardí restà embaumat,
tu fores un xic més blanca.
Agonitzes lentament
i cap brisa t'acompanya.
Vas donar tot el perfum
al dolç amor que passava.

Rosa Leveroni. Presència i record, 1952