29 de novembre de 2014

Auca de l'ascensió i coronació del poeta olímpic (10)

Damunt paper verjurat
el seu pare coedita
el primer llibre embastat.

Al diari Avui el comenta
una patum del Nou-cents
flairosa de timó i menta.

(Fragments)

Castellar, novembre de 1986

Miquel Desclot. Auques i espantalls, 1987