21 de febrer de 2016

Un dels motius


Un dels motius pels quals Pompeu Fabra
mereix més la nostra admiració, i no
vacil·lo a dir, la nostra gratitud, és el
coratge amb què renuncià a l’èxit fàcil;
perquè també un filòleg és temptat a fer
demagògia, i més dins un ambient com
el que entorn d’ell creaven aquestes
ingenuïtats.

(Fragment del prefaci a la 2a ed., p. XVII)

Carles Riba, Cadaqués, setembre de 1954,

dins, Pompeu Fabra.