10 de març de 2016

A hores d'ara

A hores d'ara podem posar-nos d'acord
en el fet que hi ha un perfil de persones
que senten l'atractiu de la docència, de
passar a les noves generacions els millors
coneixements i valors que ha construït
la humanitat. Tampoc costarà massa
convenir que, a banda d'un perfil adequat,
és imprescindible una capacitació posterior,
que, sigui a la universitat o amb la pràctica
inicial, no ha de tenir cap altre sentit que
el de fer capaç de viure i exercir amb el
més alt dels nivells aquells que se senten
atrets per la professió docent.

(Fragment)

Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia, 2013