11 de març de 2016

Poma madona

Poma madona,
matina, matau,
Sevilla, Castilla,
Granada, vit i tau.
De l'oncle Pau.
Maçana podrida,
entrada i sortida.