3 d’abril de 2016

Nit d'albades

Nit d'albades. Nit de joia
Vora mar demanem besos de terra
i oferim tonades de vent i de palmeres.
Un cant amable es desplega
al pal major del teu vaixell.
Despulla't si vols del temps que has passat
fora de les teues sabates avesades a córrer
camps d'argila que em dónes amb cada nova besada.

Nit d'albades. Nit de joia.
Unim les mans com qui uneix la terra
i li'n retorna el respirar.

                                      11 de març de 1995,
                                                    Ciutat d'Alacant

Júlia Zabala. Raïm de vent, 1996