9 de juny de 2016

L'índex de benestar emocional o de felicitat

Flowers per Thomas Abbs a Flickr
La felicitat és un sentiment, un estat d'ànim
caracteritzat per emocions de satisfacció, 
grat i plaer. Som feliços quan ens sentim bé
amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.
(Fragment)