18 de juliol de 2016

EL FULLAM DE L'ÀLBER

El Riu brillant, la Prada repintada
contemplen, àlber, ton fullam joliu.
-És verd -ha dit la teva mare Prada.
-Oh, no, d'argent -ha dit ton pare el Riu.


Josep Carner, dins,


Els arbres a la poesia catalana, 2007