26 d’agost de 2016

EL PESCADOR D'IMATGES

Petra Borén, f. 1963. När allt förändrar sig, 2006, Maleri, akryl. Statens konstrad SK0711-029 per Teresa Grau Ros
Jo trec estels en aigües matineres
per a ta complaença que em somriu.
El meu cor, gaudiós de tes banderes,
és vaixell dels teus ulls d'emperadriu.


Sebastià Sànchez-Juan. Poesia completa : I : 1924-1933, 1995