12 d’agost de 2016

ÚLTIM

Deixo el cabdell, abandono a la sort
del pendent l'última oportunitat
de tornar a construir la casa i enfilo
el camí que puja dret cap als núvols
que cobreixen els cims de la muntanya.

(Fragment)


Manuel Queralt. Trit. 2000