28 de març de 2017

Teorema de Hirsch

Simplificar fins a trobar el contraexemple
de la conjectura limitada que prometia
el màxim guany,
el mínim dany
i inversió escassa.
Fer-te teorema irrefutable
de solucions infinites.


Míriam Cano. Ancoratge, 2016