27 d’abril de 2017

Epigrama a la Mare de Déu de Montserrat

Verge nostra, Montserrat,
per nosaltres una fita
i una font de pietat;
veritat d'aquella dita:
"Terra negra fa bon blat".Josefina Tura de Bertran
Manuel Bertran Oriola

Poemes montserratins, 1997