14 de maig de 2017

Fill de...

Nits de llums artificials:
tenc la veu ben segura per a sabre el que estim
                                                    i el que desig
no m'ofendreu si us despullau d'estrelles
que a mi m'agraden totes les nueses
i els meus ulls cremen 
tant a Ciutat
com a Utopia


Ningú no ens representa poetes emprenyats, 2011
Pr. a la col·lecció "Vents del Canvi" Anna Muro i Rodríguez