14 de maig de 2017

Flor melindro

La van fer amb el caparró torçat i només es veu
capgirada. Si li haguessin donat ullets podria 
comptar les bestioles de terra plana. No val res.
En fas un pom i al cap de cinc minuts es desfulla.
Però és molt bufona, i, ajupit, li pots veure els dintres:
de color d'aixarop de violí i els estams també.


Mercè Rodoreda. Viatges i flors, 2007