11 de juny de 2017

III

Homenatge al Llibre : un poema corpori o poema urbà de Joan Brossa (Barcelona) per Teresa Grau Ros
Admeto que sovint l'aspecte màgic
depèn d'invencions que provenen
d'unes vivències o uns fets; per tant,
no somrigueu ni us sigui indiferent
si us asseguren que algú ha arribat
al cel servint-se d'una escala.