24 de juliol de 2017

A Rosa Pociello, en la seua jubilació

Al capdavall,
tornem al punt de partida.
Reconeixem
el fruit de la nostra sembra,
el lliurament,
en un saborós buidar-se.

En el record,
dibuixes minyons i fades,
traces la línia del somni.Ningú no ens representa : poetes emprenyats, 2011

Nota de l'editor: Per voluntat expressa dels autors
d'aquest llibre, els poemes es presenten per ordre
alfabètic i sense esmentar-ne l'autoria.