1 de juliol de 2017

CONTRA LA DESESPERANÇA

                           

                            (Diàleg amb Guadalupe Grande)

                     Perquè encara naix fills amb l'alegria
                     de saber-se-la en la pell i la batalla.
                                                        Marc GRANELL


Com si un alfabet fóra
            llindar de sol estricte

Com si la bellesa fóra
            equilibri damunt la llum

Com si la lluna fóra
             obscuritat definitiva i nostra

Com si un gest fóra
             tatuar banderes blanques a l'aire

Com si les paraules foren
             encara la pell possible

Com si el silenci fóra
             regal eloqüent de les mans

Com si un bes fóra
             precís contra la solidaritat dels núvols

Com si la terra fóra
             precipici fèrtil d'ales

Com si els somnis foren
             arrel imprevisible de l'aigua

Com si cada poema fos
            un bosc on respirarBegonya Pozo, dins,

Reduccions : revista de poesia, núm. 108 (març 2017)