1 d’agost de 2017

La matière heurese manoeuvre encore

presumeixo que el dia s'aixeca en diversos indrets i com que
aquest pensament em ve enmig de la realitat i les seves
innominables poses, per tal de testimoniar el temps i els
llenguatges immòbils, em valc del pensament que res no és massa
lent ni massa breu per a l'universDe Au présent des veines (1997)


Nicole Brossard, dins,

18è Festival Internacional de Poesia de Barcelona, 2002

Tr.: Mireia Porta

Dir.: Gabriel Planella