20 de març de 2016

Una nit de primavera

Reflections per Fabienne D a Flickr
-La terra sempre veurà pluges, Andrés. La pluja
és allò que la terra està destinada a veure caure
del cel. La qüestió és deixar que caigui, però
sempre vigilant de no mullar-se'n massa.(Fragment)


Eva Garcia-Mayers, dins,