17 d’agost de 2016

A LA MARE

La Noguera Pallaresa al terme de Tremp per Teresa Grau Ros
Tot el que jo he fet
ha sigut seure'm vora el riu
i donar-vos aigua.
Quan me n'hagi anat,
sabreu veure el riu?