Bibliopoètiques

biblioteques i poesia

Cercar en aquest blog

13 de novembre 2021

La saleta

                  Per na Mercè Massot


Redós plaent: «l'amor, l'amor, l'amor»
hi troba flors hivern i primavera,
la pàtria mallorquina hi fa claror
amb l'oli de l'antiga llumenera.

                       Febrer de 1944一一一一一一一一一一一一一一一


                 Para Mercè Massot


Lugar de paz: «amor, amor, amor»
halla flores de invierno y primavera,
la patria mallorquina da claror
con aceite de antigua cantileja.

                      Febrero de 1944
Maria Antònia Salvà. Poemas = poemes. 2006


Tr.: Jaume Pomar
Pr. i selecció: Sebastià Alzamora